Logo

Integritetsskydd för dig som patient

I Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna registreras uppgifter om patienter och deras behandling. Huvudsyftet med registret är att utveckla kvaliteten på vården.