Logo

Statistikvisning

Här visas statistik baserad på data i Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna. Statistiken uppdateras varje natt.

Data samlas in i två enkäter. Den första kallas Baseline och fylls i när en patient med grav hörselnedsättning påbörjar rehabilitering. Den kan också fyllas i för patienter som fått hörselvårdens insatser tidigare, men som fått ett förnyat behov av rehabilitering. Den andra enkäten kallas Uppföljning och fylls i ett år efter Baseline.