Detta visar data i registret

Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna

Registret syftar till att förbättra rehabilitering för dem med de svåraste hörselnedsättningarna. Med hjälp av data som samlas in från patienter och personal kan man dra slutsatser om hur bra rehabiliteringen fungerar. Registerdata är en utgångspunkt för förbättringsarbeten.
Definitionen på grav hörselnedsättning hos vuxna är att man i hörseltest får tonmedelvärde 70 dB eller sämre på bästa örat eller att taluppfattningen är sämre än 50 %. Med hörapparater och utan läppavläsningsstöd uppfattar patienter med grav hörselnedsättning inte ord och meningar från en meters håll i vardagsmiljö.

Läs mer.