Logo

Detta visar data i registret

Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna

NYA ENKÄTER TILL REGISTRETS GRUNDMODUL

Från och med den 1 juni 2024 kommer nya enkäter och en ny databas användas i registrets grundmodul. Den 30 maj byts alla gamla enkäter för grundmodulen ut på hemsidan, och endast de nya enkäterna kommer finnas tillgängliga.

Läs hela nyheten.