2016-12-15

Uppdatering av enkäter

Uppföljningsenkäterna har blivit uppdaterade! Nya versionen finns under Instruktioner och enkäter.

Några korrigeringar har gjorts i uppföljningsenkäten, främst i första delen. Använd den nya versionen för att ha korrekt enkät som stämmer överens med databasen. Uppföljningsenkäten (enkät C) finns både med normal textstorlek och med lite större text som pdf.