Logo

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp grav hörselnedsättning

Ett led i att förbättra vården för personer med grav hörselnedsättning är det Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som tagits fram på uppdrag av NPO ÖNH. Vårdförloppet gäller både barn och vuxna och omfattar personer med ett tonmedelvärde som är >65 dB HL, i enlighet med WHO´s uppdaterade gradering av hörselnedsättning (2021).