2017-05-12

Årsrapport för 2016

Nu finns årsrapporten för 2016! Du hittar den under Om registret.

Årets årsrapport innehåller en beskrivning av 2016 års aktiviteter inom registret.

Under 2016 avslutades användandet av Kartläggningsenkäten och årsrapporten innehåller också en sammanställning av de resultat vi kan se i Kartläggningsenkäten från de 10 år som denna använts.