Statistik

Statistiken som visas på sidorna i menyn här till höger redovisas i vissa fall för hela landsting, i andra fall för mindre geografiska områden och ibland för enskilda kliniker. Detta beror på att hörselvården är organiserad på olika sätt runtom i landet. Redovisningen sker på den organisatoriska nivå som är mest praktiskt.