Nytta av hörselvårdens insatser (baseline)

Siffrorna gäller baselineenkät.

Här visas vilken nytta personer med grav hörselnedsättning upplever att de haft av hörselvårdens insatser. Data redovisas för riket och på den lokala nivå som är mest praktiskt. Målvärdet är att minst 80 % av patienterna ska ha haft god eller mycket god nytta av hörselvårdens insatser.