Andel som har kokleaimplantat (baseline)

Siffrorna gäller baselineenkät.

Här visas hur stor andel av personerna med grav hörselnedsättning som har kokleaimplantat i minst ett öra. Data redovisas för riket och på den lokala nivå som är mest praktiskt.