Andel som fått utvidgad rehabilitering (baseline)

Siffrorna gäller baselineenkät.

För många personer med grav hörselnedsättning är det av stor vikt att få utvidgad rehabilitering. Det innebär att man får mer stöd än teknisk rehabilitering, det vill säga hörapparat och annan teknisk utrustning. Det kan finnas behov av kontakt med läkare, psykolog, kurator, sjukgymnast, logoped etc. Här visas hur stor andel av patienterna som fått utvidgad rehabilitering. Data redovisas för riket och på den lokala nivå som är mest praktiskt. Målvärdet är att minst 80 % av patienterna ska få utvidgad rehabilitering.